Tips


De grens voor Nationale Hypotheekgarantie wijzigt regelmatig, in 2023 ligt de grens op EUR 405.000,00 voor koopsom en verbouwingskosten. Bij maatregelen om uw woning te verduurzamen kan dit met maximaal 6% worden verhoogd.
Vanaf 2017 is de NHG grens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.In 2023 kunt u maximaal 100 % van de koopsom financieren, de kosten koper, gemiddeld 6 %, dient u uit eigen middelen te voldoen. Ook een verbouwing is al jaren niet meer volledig te financieren, het is afhankelijk van de stijging van de waarde van de woning na verbouwing.
De belastingdienst heeft echter diverse schenkingsvrijstellingen in het leven geroepen bij aankoop of verbouwing van een eigen woning waardoor bijvoorbeeld ouders kunnen bijspringen.Verduurzaming krijgt steeds meer aandacht. Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor duurzame maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen of isolatie. Door het grote aantal aanvragen is de subsidiepot meestal wel snel leeg. Heeft u dus plannen informeer dan voortijdig naar de subsidiemogelijkheden bij het Rijk of uw gemeente.


De overdrachtsbelasting bedraagt 2 % voor de eigen woning, dus voor de hoofdbewoners. Het algemeen tarief bedraagt vanaf 2023 10,4%. De startersvrijstelling voor overdrachtsbelasting bedraagt in 2023 EUR 440.000,00. In 2024 wordt deze fors verhoogd naar EUR 510.000,00. De vrijstelling geldt eenmalig voor huizenkopers tussen 18 en 35 jaar die zelf in de woning gaan wonen.